پیوندها


اعضای شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان
ردیف  مشخصات سمت
1 محمد مهدی اعلایی
استاندار و ریاست شورا
2 مهدی رجحانی
معاون امور عمرانی ونائب رئیس شورا
3 محسن اسماعیلی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و مسئول دبیرخانه شورا
4 رضا سجادفر مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری
5 مهدی حاجی خانی
مدیر عامل سازمان
6 مهدی صباغی
شهردار قزوین و عضو شورا
7 جواد خلج طایفه
شهردار الوند و عضو شورا
8 روح اله زارعی
شهردار بوئین زهرا و عضو شورا
9 عباس دادخواه
شهردار آبیک و عضو شورا
10   کیوان رحمانی
شهردار تاکستان و عضو شورا
11 محمد پیری
شهردار محمدیه و عضو شورا
12 میکائیل سلمانی
شهردار اقبالیه و عضو شورا
13 سعید پروندی
شهردار بیدستان و عضو شورا
14 مجید لشگری
 شهرداری ضیاء آباد و عضو شورا
15
علیرضا صفاری
شهردار معلم کلایه و عضو شورا
16 مهدی بهشتی
شهردار محمود آباد نمونه و عضو شورا
17 رضا کاظمی
شهردار رازمیان و عضو شورا
18 سید میثم حسینی
شهردار دانسفهان و عضو شورا
19 علی کشاورز
شهردار ارداق و عضو شورا
20 محمد رجبی
شهردار کوهین و عضو شورا
21 شهرام اکبری
شهردار خاکعلی و عضو شورا
22 مجید زارع پور
شهردار اسفرورین و عضو شورا
23 یحیی رحیم لو
شهردار سگزآباد و عضو شورا
24 حسین شیرخانلو
شهردار خرمدشت و عضو شورا
25 علی یارکه سلخوری
شهردار شال و عضو شورا
26 مهدی کشاورز حداد
شهردار سیردان و عضو شورا
27 ابراهیم فرزانمهر
شهردار شریفیه و عضو شورا
28 امین آقاجانی
شهردار نرجه و عضو شورا
29 حسین داداشی
شهردار آوج و عضو شورا
30 بابک رحیمی (سرپرست)
شهردار آبگرم و عضو شورا
 کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.