پیوندها


اعضای شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان
ردیف  مشخصات سمت
1 محمد مهدی اعلایی
استاندار و ریاست شورا
2 مهدی رجحانی
معاون امور عمرانی ونائب رئیس شورا
3 مصطفی صالحی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و مسئول دبیرخانه شورا
4 علی نعمت الهی
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری
5 مهدی حاجی خانی
مدیر عامل سازمان
6 مهدی صباغی
شهردار قزوین و عضو شورا
7 حسین هاشمی
شهردار الوند و عضو شورا
8 روح اله زارعی
دار بوئین زهرا و عضو شورا
9 عباس دادخواه
شهردار آبیک و عضو شورا
10   کیوان رحمانی
شهردار تاکستان و عضو شورا
11 محمد پیری
شهردار محمدیه و عضو شورا
12 علی اصغر پور قاسم
سرپرست شهرداری اقبالیه و عضو شورا
13 اکبر امامی خضری
شهردار بیدستان و عضو شورا
14 مجید لشگری
 شهرداری ضیاء آباد و عضو شورا
15
علیرضا صفاری
شهردار معلم کلایه و عضو شورا
16 مهدی بهشتی
شهردار محمود آباد نمونه و عضو شورا
17 بهزاد زارعی
شهردار رازمیان و عضو شورا
18 محمد ادیب رامندی
شهردار دانسفهان و عضو شورا
19 علی کشاورز
شهردار ارداق و عضو شورا
20 محمد رجبی
شهردار کوهین و عضو شورا
21 شهرام اکبری
شهردار خاکعلی و عضو شورا
22 علی طاهرخانی
شهردار اسفرورین و عضو شورا
23 یحیی رحیم لو
شهردار سگزآباد و عضو شورا
24 علیرضا شیخ سلیمانی
شهردار خرمدشت و عضو شورا
25 علی یارکه سلخوری
شهردار شال و عضو شورا
26 مهدی کشاورز حداد
شهردار سیردان و عضو شورا
27 سیدتقی فلاح امینی
شهردار شریفیه و عضو شورا
28 امین آقاجانی
شهردار نرجه و عضو شورا
29 جواد مظلومی
شهردار آوج و عضو شورا
30 جواد خلج طایفه
شهردار آبگرم و عضو شورا
 کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.