پیوندها


اعضای هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین
ردیف  مشخصات سمت
1 مهدی رجحانی
 رئیس هیأت مدیره 
2 مهدی حاجی خانی
مدیر عامل سازمان
3 مهدی صباغی
عضو هیأت مدیره 
4 محمد پیری
عضو هیأت مدیره
5 مهدی عبدیان
عضو هیأت مدیره
6 حسین هاشمی عضو  هیأت مدیره
7 کیوان رحمانی عضو علی البدل هیأت مدیرهکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.