پیوندها


چشم انداز سازمان

 سازمان همیاری شهرداریهای استان باترکیبی از 25 سهامدار عضو از شهرداریهای استان به عنوان یک سازمان فنی ، مهندسی ، عمرانی ، تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و اقتصادی بعنوان بازوی مدیریت استان و معین شهرداریها در جهت کمک به توسعه استان و تأمین نیازمندیهای اعضا اقدام می نماید . سازمان قصد دارد در افق چشم انداز با مدیریت تمامی منابع و بسط ظرفیت های موجود خود و ایجاد امکانات جدید و استفاده از پتانسیل های استان قزوین در بخش های بازرگانی ، صنعتی ، میراث فرهنگی و گردشگری و کشاورزی در جهت توسعه و رونق اقتصاد و فرهنگ استان و شهرهای تابعه و ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش اتکای شهرداریها به اخذ عوارض از مردم برای اداره امور شهرها و اعمال مدیریت شهری و افزایش توان مالی شهرداریها از طریق حصول انتفاع ناشی از فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی ، گردشگری و اقتصادی ، اقدامات اساسی و زیر بنایی و ماندگاری را در استان تاریخی ، فرهنگی و باستانی قزوین به انجام برساند .کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.